ГЭР-ийн онол номын хоёр дахь засварласан хэвлэл

Юуны өмнө номын нэрний утгыг энгийн утгаар тайлая. Күмийэн /хүн/ өөрөө дөрвөн аав, ээжийн язгуурлаг удам [хөх огторгуйд 4-р төвшинөөс найм хүртлэх төвшинд хөх өвгүн нарын суудалтай бол язгуурлаг гэнэ] дундаас уруг барилдаж нөхөн үржихүй явуулахыг дөрвөн нэү ур иэ тай “их засаг” гэнэ. Хөх өвгүн ба махан биет бид хоорондын хамтын харилцаагаар хариуцагдан үр хөврөлд ирж Чин үнэн болж мэндэлсэн хөх өвгүний “Огоу” код хадгалсан сий эн суу [сүнс]-ийг хамгаалсаар, оул биеэс нь хаан боловсролд хүргэхээр Чинд чу, хажирыг жаяглаж /гэгээрч, боловсорч, мэрэгшихийг/ ГИС байдал дээр “ур дүйг” –нь явуулна. Ингэснээр Чингис хааны огоуул зөнтэй болж, Хаан зэрэгт биеэ хүргэнэ. Күмийэн амьдралын явцад “үрсээ” үлдээхийг ул+суу удамшил үлдээх гэнэ. Эдгээр чанарт хүрсэнийг ухамсараар нь Моногоуул болох гэнэ. Ухамсар гэдэг нь: у каум суу ир гэдэг үг бөгөөд “Суу ухаан нь Каум мэт “ур дүйтэй” ИР суув” гэдэг утга юм. “Үнэн”-ээр жаягласаныг Иргүн чанартай, Чингис хаан эрдэнээр Алтан Дээд Үнэн болсон гэнэ. Өтүгэ, Кижи, Кү-Эн гурван ур дүйгээр удамшил зохистой кү сурлага явуулж, хүслийн долоон биеийг олсноор Ард болсон гэнэ. Үүнийг Кү-Эн долоон биет Их Засаг гэнэ.
Энэ бүх нэршил ор ганцыг төрүүлнэ. Тэр бол хөх огторгуйд гаргах оюуны нэү мон буюу бид ойлгодог сүнсэн ба оюун биеэ өөрөөсөө дээш 4-8 бүхий оюуны төвшинд гаргахыг хөх амин чанар гэнэ. Оюуны нэү мон гэж Мон-ын онолын тайлал юм. Хөх амин чанар олж гарсан оюуны нэү мон нь Өв хадгалдаг тул 90 цэвэр Өв, Хөх өв-гүн гэж бас нэрлэнэ. Гүн нь: ГЭР-ийн эзэн эрхт сурлагыг нүүдлийн соёлоор явуулж буйг илтгэдэг. Хөх огторгуйд гарсан хөх өвгүн нь эргээд үр хойчдоо уругт ирж мэндлэх, дэм болох г.м бүх үйлийг нэү ур иэ тай-н суу иэ эл /нүүдлийн соёл/ гэнэ.

Өөр хүмүүст түгээх:

Facebook-р холбогдох бол: https://www.facebook.com/javzanchuluun.chukhan.7


ГЭР-ийн ОНОЛ /хоёр дахь зас... by on Scribd. Ном доод хэсэгт ачаалагдан гарч ирнэ.

Popular posts from this blog

САВ ЕРТӨНЦИЙН ХУУЛЬ, ГЭГЭЭРЭЛИЙН ОНОЛ